VLOER GYMZAAL ST JANSKLOOSTER VERSTERKT

In St. Jansklooster, een zelfstandige kern binnen de gemeente Steenwijkerland, zijn de kwaaitaal-vloeren van de gymzaal voorzien van een actieve ondersteuningsconstructie.

De vloeren van de gymzaal waren aangetast door chloride geïnitieerde corrosie, waardoor de constructieve veiligheid niet meer gewaarborgd kon worden. Concreet heeft de vloeren voorzien van een actieve ondersteuningsconstructie met samengestelde spanliggers. Deze stalen constructie neemt het dragend vermogen van de bestaande wapening over. De onveilige situatie kwam aan het licht nadat de gemeente haar vastgoed had geïnspecteerd op gebreken.

Sint Jansklooster ligt aan de zuidwestzijde van natuurgebied De Wieden ten oosten van Vollenhove. De lintbebouwing van Sint Jansklooster is uitgegroeid tot een zelfstandige kern, waarvan de uitbreidingswijken Kloosterkampen 1 en 2 het landschappelijke patroon van de stuwwal doorbreken. De naam Sint Jansklooster verwijst naar het op deze plaats strategisch gesitueerde klooster, waarvan nog een muur resteert.