RENOVATIE ZWARTE SILO IN DEVENTER

De zwarte silo uit 1924 is, samen met de naastgelegen grijze graansilo uit 1951, beeldbepalend voor het Deventer havengebied. De restauratie wordt dan ook gezien als een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van dit oude industrieterrein, waar volgens het bestemmingsplan op termijn een bonte mix van culturele bedrijvigheid en wonen moet ontstaan.

De stichting Boei, die zich landelijk inzet voor het behoud van industrieel erfgoed, krijgt hiervoor financiële steun van de gemeente Deventer en de provincie Overijssel.

Ik wil direct contact >>