PLANNING EN COMMUNICATIE CRUCIAAL

De Woningbouw – renovatie Ingelanden flat Weesp

Na intensief onderzoek besloot eigenaar De Woningbouw om de Ingelanden flat te Weesp te renoveren. Een enorme klus, want het complex telt 128 woningen, die grotendeels bewoond worden door senioren. Communicatie en planning waren dan ook de sleutelbegrippen die ervoor moesten zorgen dat de renovatie soepel verliep. Concreet dacht mee, tekende voor de opdracht en bewees zich als een uitstekende partner.

De Woningbouw verhuurt ongeveer 4.100 woningen in Weesp, Muiden en Muiderberg. Daarvan bevinden zich er 128 in de Ingelanden flat te Weesp. Kees van de Steeg, projectleider herstructurering bij De Woningbouw, vertelt: “In Weesp is sprake van een drietal flats die dicht bij elkaar staan: de Meidoorn flat, de Kostverloren flat en de Ingelanden flat. De Meidoorn was reeds gerenoveerd. De volgende stap was de renovatie van de Ingelanden flat. Slopen was een optie, maar uit onderzoek kwam renovatie toch als bijzonder aantrekkelijke optie naar voren. Aan een sloop-nieuwbouw variant kleven immers ook nadelen. Na grondig onderzoek werd uiteindelijk in 2007 besloten tot renovatie.”

Veel senioren

De Woningbouw stelde een bouwteam samen dat moest bewijzen geleerd te hebben van eerdere renovatieprojecten, die soms moeizaam verliepen. Freyssinet Oost was één van de partijen die plaats nam in het Bouwteam. Al snel kwam het team tot de conclusie dat voor een geslaagde renovatie twee zaken cruciaal waren: een keiharde planning en optimale communicatie, zowel onderling als met de bewoners. Van de Steeg: “In de Ingelanden flat wonen heel veel senioren. Hoe je het ook wendt of keert, oudere mensen zijn gemiddeld minder flexibel dan jongere. Er was ons heel veel aan gelegen om de overlast voor de bewoners te minimaliseren.”

Wisselwoningen

Hoe dan ook moesten de bewoners tijdens de renovatie allemaal zes weken hun huis uit. De Woningbouw stelde daarvoor geheel gemeubileerde wisselwoningen beschikbaar en bood daarnaast een onkosten- en verhuiskostenvergoeding aan. De huisraad van de bewoners bleef tijdens de renovatie afgedekt met plastic in de woningen staan. De bewoners die niet in de gelegenheid waren om zelf hun spullen in te pakken, werden daarbij geholpen door de corporatie. Bovendien stonden er voortdurend woonconsulenten van de Woningbouw klaar om bewoners met raad en daad bij te staan.

Strakke planning

Om het hele verhuisproces met wisselwoningen goed te laten verlopen, was het cruciaal dat alle betrokken partijen volgens de zeer strakke planning werkten. “Zodra er één iemand is die de planning niet haalt, ontstaan overal problemen”, vertelt Van de Steeg. “Volgens de planning duurde de renovatie van elke woning precies twintig dagen. Na alle onzekerheid over de Ingelanden flat waren de bewoners aanvankelijk behoorlijk achterdochtig. Ze moesten het eerst allemaal nog zien. Maar toen bleek dat we steeds precies op de afgesproken dag begonnen en ook op de vastgelegde datum klaar bleken te zijn, kwam het vertrouwen vanzelf.”  

Deskundige medewerkers

Freyssinet Oost was voor Van de Steeg de grote onbekende partij in het project. Met alle andere bedrijven die ingehuurd werden, had hij al eerder gewerkt, maar met Concreet nog nooit. “Ik kwam Concreet bij toeval op de bouwbeurs tegen en heb ze uitgenodigd om eens te komen praten. Om meer gevoel te krijgen bij de organisatie qua kwaliteit en dergelijke heb ik wat projecten in andere steden van ze onderzocht. Belde ik gewoon bij de mensen aan en vroeg ze naar hun mening. Overal waren de mensen enthousiast. Dat vond ik wel bijzonder. En ik moet zeggen, ook zelf ben ik inmiddels vol lof. Ze hebben goede, deskundige mensen in dienst. Ze denken heel goed mee en zijn in staat alles op locatie uit te werken. Als er iets is, wordt het direct opgelost. Wat ik ook erg goed van ze vind, is dat ze de komende tien jaar het werk kosteloos monitoren. Ze houden voor ons in de gaten hoe de vlag erbij hangt. Het is absoluut goed om eens per jaar te bekijken hoe de kleuren en de constructies zich houden. Dan kun je ook tijdig ingrijpen als er afwijkingen zijn.”

De uitstraling van de huidige flat is onvergelijkbaar met die van vroeger. Alle balkons zijn opgeplust aan de galerij en balkonzijde, alle kozijnen, hekken, privacyschermen, keukens, badkamers en toiletten zijn vervangen. Beide trappenhuizen en entrees zijn gerenoveerd, er zijn noodtrappen geplaatst op de kopgevels, het aantal nooduitgangen is vergroot en iedereen heeft voortaan een eigen cv- en mv-installatie. De bergingsgangen werden anders ingedeeld en veiliger gemaakt. Er is zelfs een aparte bergruimte voor scootmobielen, mét oplaadpunten! Verder is de flat voorzien van een (huis)video-intercominstallatie met camera’s in de bergingsgangen en entrees en een toegangssysteem met een digitale sleutel (Tag). Van de Steeg: “De flat is nu zeer seniorenvriendelijk. De Woningbouw heeft maar liefst 14,8 miljoen geïnvesteerd in de verbeteringen. Gelukkig betaalt het zich wel uit. De vernieuwde flat is veel aangenamer, persoonlijker en veiliger. En het mooie  is: nu alles achter de rug is, geven de bewoners aan dat ze de bouwvakkers een beetje missen. Het was tóch wel een gezellige tijd. Een groter compliment voor het bouwteam is nauwelijks te bedenken!”