MAKE-OVER VIER FLATS IN ZWOLLE

Wie vanuit het noorden via de A28 Zwolle binnenrijdt, wordt geconfronteerd met een extreme make-over. Woningstichting SWZ heeft de vier flats die gezichtsbepalend zijn voor Zwolle voorzien van een nieuwe buitenschil.

De make-over van de flats Noord, Gantel, Alm en Vlist bestond onder meer uit: aanbrengen dubbelglas, schilderwerk, asbestsanering en herstel balkon en galerijvloeren. Arie Boerman, projectleider planmatig onderhoud van Woningstichting SWZ: “De aanloop van de makeover heeft lang geduurd. Dat heeft vooral te maken met de problemen die we tegenkwamen bij deze flats. Uiteindelijk hebben we gekozen voor het investeren in de constructie.”

Er is gekozen voor een nieuwe constructie aan de buitenzijde van de galerij (voorzijde) en het balkon (achterzijde) van de flats. De galerijen waren destijds in het werk gestort en hingen door. Daarnaast waren in het beton veel grindnesten en schades. Maar ernstiger was het feit dat de maximale belasting was bereikt. Elke verandering, (aanvankelijk was het plan een nieuw hekwerk te monteren), zou dus overbelasting tot gevolg hebben. “We hebben besloten een dragende constructie voor de bestaande galerijen te zetten. Deze hebben we voorzien van veiligheidsglas. Daarmee hebben we de bestaande galerijen ontlast en konden we de gebouwen upgraden. Hetzelfde hebben we bij de balkons aan de achterzijde van de flats gedaan.” De constructie draagt de glazen panelen welke ervoor zorgen dat de bewoners veel meer beschutting op galerij en balkon krijgen. Ook is het aanzicht van de flat hierdoor sterk verbeterd.

Trappenhuis

Ook de trappenhuizen krijgen een make-over. Het beton is hersteld. Er is geschilderd, maar de grootste aanpassing is dat ook hier glaspanelen zijn geplaatst. Daardoor is het trappenhuis beter afgeschermd van weersinvloeden van buitenaf. “Ook daar hadden we te maken met betonschade en veel grindnesten. Bovendien was er op sommige plaatsen sprake van te weinig wapening. Hier was vooral het betonherstel ingrijpend. Door het glas worden nu de bewoners, maar ook de constructie, beschermd.” Tot slot zijn de groene liftopbouwen, die Zwolle markeerden, verdwenen. Hiervoor in de plaats is een opbouw verschenen met een streepjescode die symbool staat voor Zwolle. Ook een aangepaste leefomgeving

Nadat de gevels zijn aangepast, is door de gemeente het straatwerk rondom de flat opgeknapt. Het huidige asfalt voor de flat is vervangen door straatwerk waardoor een vriendelijk ogend plein ontstaat. “Dit komt de omgeving absoluut ten goede en draagt daardoor bij aan het wooncomfort.” De staat waarin de flats verkeerden had een negatief effect op de bewoners. Doordat het bovendien lang duurde en de aanvankelijk gekozen oplossingen niet uitvoerbaar bleken te zijn, werd het gevoel van onbehagen nog verder versterkt. “We hebben kunnen uitleggen wat de constructieve problemen waren. Toen we eenmaal begonnen met de renovatie hebben we de mensen goed op de hoogte gehouden van het project. De stemming is nu compleet omgedraaid. Mensen zijn weer trots op hun flat, dit willen we graag zien.”