KETENINTEGRATIE WOONCONCEPT

In Hoogeveen bezit woningcorporatie Woonconcept een wooncomplex aan de Alteveerstraat. In het kader van regulier onderhoud en aanvullende, projectspecifieke kwaliteitseisen is gezamenlijk gezocht naar oplossingen voor de renovatie van kopgevels, balkons en galerijen.

Woonconcept, Kranendonk Schilders en Freyssinet Oost hebben resultaatgericht samengewerkt in de onderhoudsketen. Freyssinet Oost begon met reinigings- en saneringswerkzaamheden, onder meer ten behoeve van een nieuw aan te brengen vloersysteem. De zichtbare betonschade in de gevelband werd uitgehakt, bestaande opplussystemen op de galerijen verwijderd en de bestaande wapening ontroest. Na reparatie werden de galerij- en balkonvloeren geëgaliseerd, gecoat met een anti-slip coating en gekit. Tot slot werd de galerijvloer op hoogte gebracht met een afwaterend tegelsysteem. Schildersbedrijf Kranendonk nam tijdens de werkzaamheden het schilderwerk voor haar rekening.

Door gezamenlijk kwaliteit na te streven op uitgangspunten als belevingswaarde, veiligheid, overlastreductie en toegankelijkheid, uiteraard met een gedegen financiële toetsing, is toegewerkt naar een optimaal resultaat binnen financiële- en veiligheidskaders.