GALERIJFLATS DE GOEDE WONING HERSTELD

“Freyssinet Oost neemt veel zaken uit handen”

In opdracht van woningbouwcorporatie De Goede Woning heeft Freyssinet Oost zeven galerijflats in Apeldoorn hersteld. Ook de buitengevel, vloercoating, kitvoegen en schilderwerk werden tegelijkertijd aangepakt. Centraal bij onze aanpak staan: kwaliteit, overlastbeperking en communicatie met de bewoners.

Iedereen die werkt in de bouwsector, herinnert zich het ongeval in 2011 in Leeuwarden, waarbij uitkragende balkons van een grote galerijflat naar beneden kwamen. Dit kan gebeuren doordat verregaande wapeningscorrosie scheurvorming in het beton of in de galerij veroorzaakt. Na de scheurvorming kan geïnitieerde putcorrosie door chloride optreden, met als gevolg een verzwakte draagconstructie en dus een ernstig veiligheidsrisico. Omdat in de jaren zestig veel galerijflats zijn gebouwd zoals de Antillenflat in Leeuwarden nam minister Blok de maatregel deze flats verplicht te onderzoeken, om nieuwe ongelukken te voorkomen. 
 

VAN ONDERZOEK NAAR RENOVATIE

Ook De Goede Woning in Apeldoorn stelde een onderzoek in en hieruit bleek dat enkele van haar galerijflats toe waren aan renovatie. Het ging om zeven galerijflats uit 1963, samen goed voor 184 woningen. Er was geen acuut instortingsgevaar, wel diende de constructie versterkt te worden en moesten er maatregelen worden genomen om toekomstige problemen te voorkomen. Na een uitgebreide oriëntatie mocht Freyssinet Oost de werkzaamheden uitvoeren. Zij bood een complete, concrete én concurrerende oplossing met een focus op samenwerking waarbij ook bewoners en omgeving niet werden vergeten. 
 

INNOVATIEVE SIKA OPLOSSINGEN

De constructievloeren van de galerijen werden constructief hersteld door verankering met Sika® AnchorFix®-3 verlijmde koolstofwapeningskoorden, de SikaWrap® FX-50. Deze zogenaamde NSM (Near Surface Mounted) wapening wordt eenvoudig vanaf de galerijvloeren zelf in ca. 30 mm diep gezaagde sleuven in de vloer geplaatst. Na het aanbrengen van de lijmwapening (de zogenoemde 'paardenstaart') werden de sleuven verder afgevuld met de zeer snel uithardende reparatiemortel en vervolgens werden de vloeren weer fraai, duurzaam en waterdicht afgewerkt met een systeem van sneldrogende coating om de bewoners zo min mogelijk tot overlast te zijn.

Daarnaast is het beton aan de buitengevel gerenoveerd, de vloeren voorzien van een nieuwe coating en de kitvoegen van de galerijen vervangen. Ook het schilderwerk en het herstel van het stalen hekwerk werd onder handen genomen. Het staalschilderwerk was in handen van ketenpartner Taken Schilders. 
 

COMMUNICATIE EN SAMENWERKING

De opdrachtgever De Goede Woning is erg tevreden over de organisatie, planning en kwaliteit van Freyssinet Oost. De woningbouwvereniging is content met de overlastbeperkende maatregelen voor haar bewoners. “Freyssinet Oost neemt ontzettend veel zaken uit handen”, aldus Peter Deugd, projectleider Planontwikkeling bij de woningcorporatie. “Ze communiceren goed en duidelijk en nemen hier de leiding in. Klachten van de bewoners worden direct opgepakt en aangepakt.”