RENOVATIE 36 BALKONS IN ARNHEM

Freyssinet Oost heeft in Arnhem 36 uitkragende balkons aan de Doorwerthlaan gerenoveerd. Bij de balkons in het complex waren verschillende problemen geconstateerd. Zo was er onder andere sprake van betonschade aan vloeren, plafonds en diktekanten. De dekvloeren lagen los en er waren afschotproblemen, waardoor water op de balkons bleef staan.

De door Freyssinet Oost uitgevoerde werkzaamheden waren zeer divers van aard en bestonden primair uit de reparatie van het beton, de vervanging van hemelwaterafvoeren en –doorvoeren en coatwerk inclusief een drainvloer. De renovatie werd afgerond met betonschilderwerk en kitwerk.

Door de renovatie vormt zich geen staand water meer op het balkon. De nieuwe vloer heeft een groot waterbergend vermogen en is duurzaam bestand tegen alle weersinvloeden zoals storm, regen en vorst.

Ik wil direct contact >>