Kathodische bescherming

Freyssinet Oost en compleet!

Kathodische bescherming:

  • Verwachte levensduur anodes: 25 jaar
  • Duurzame oplossing tegen chloride-geïnitieerde corrosie
  • Langetermijn monitoring
  • Kostenbesparen

Kathodische bescherming is de techniek om corrosie van de wapening in beton te vertragen of te stoppen. De corrosiebestrijding is een methode die ingrijpt in het elektrochemische corrosieproces. Met behulp van een elektrode gaat de wapening als kathode en de externe elektrode als anode in een elektrochemische cel functioneren, waardoor de corrosie en daarmee de schade aan het beton tot stilstand gebracht wordt. 

Schadebeeld putcorrosie

Bij chloride-geïnitieerde corrosie wordt de wapening als het ware ‘weggevreten’, ook wel putcorrosie genoemd. De draagkracht van het beton en uiteindelijk de totale betonconstructie wordt door beide processen ernstig verzwakt, waarbij de chloride-geïnitieerde corrosie het gevaarlijkst is, doordat in dit geval de schadebeelden  minder snel zichtbaar zijn dan bij carbonatatie-geïnitieerde corrosie. Wanneer sprake is van chloride-geïnitieerde corrosie kan worden overgegaan op bijvoorbeeld kb-ondersteunde betonreparatie, een kathodische bescherming van de wapening in combinatie met een goede betonreparatie. 

Betonrot door chloride

Tot halverwege de jaren tachtig was het normaal om chloride toe te voegen aan het beton, het betekende een versnelling van de uitharding. Deze toegevoegde chloride is nu de oorzaak van veel betonschade (betonrot). Daarnaast treedt dit type schade op bij constructies aan de kust en constructies die te maken hebben met veel dooizouten of door strooizouten op galerijen. 

Ik wil meer informatie