Betonreparatie en bescherming

Freyssinet Oost is specialist op het gebied van zowel betonrenovatie als betonbescherming. Door jarenlange ervaring wordt betonrot deskundig geanalyseerd en vervolgens op de juiste wijze aangepakt.

Wat is betonrot?

Betonschade of betonrot zijn de meeste voorkomende benamingen voor schade aan beton. Het is de verzamelnaam voor schade aan beton die meestal ontstaat doordat de wapening in het beton begint te roesten. Er bestaan twee vormen van corrosie:

  • carbonatatie geïnitieerde corrosie
  • chloride geïnitieerde corrosie (putcorrosie).
     

Carbonatatie geïnitieerde corrosie

Roesten of corrosie bij carbonatatie geïnitieerde corrosie is een expansieve reactie, waardoor het beton langzaam maar zeker barst en er scheurvorming ontstaat. De wapening wordt zichtbaar en dat leidt tot een versnelde aantasting van het beton, waardoor er scheuren ontstaan en brokken beton, de betondekking, van de wapening worden gedrukt.
 

Chloride geïnitieerde corrosie

Bij chloride geïnitieerde corrosie wordt de wapening als het ware ‘weggevreten’, ook wel putcorrosie genoemd. De draagkracht van het beton en uiteindelijk de totale betonconstructie wordt door beide processen ernstig verzwakt, waarbij de chloride geïnitieerde corrosie het gevaarlijkst is, omdat in dit geval de schadebeelden minder snel zichtbaar zijn dan bij carbonatatie geïnitieerde corrosie.
 

Oorzaken van betonschade

Oorzaken van betonschade zijn bijvoorbeeld aanrijdschade, inmenging van schadelijke stoffen in de betonmortel of uitvoeringsfouten tijdens de bouw. Freyssinet Oost maakt eerst een uitvoerige analyse van de situatie, voordat tot betonrenovatie wordt overgegaan. De uiteindelijke reparatiewerkzaamheden hebben tot doel het herstellen van het alkalisch milieu ter plaatse van de wapening en het realiseren van voldoende dekking op de wapening.
 

BETONREPARATIE

Freyssinet Oost gaat nauwkeurig te werk wanneer tot betonreparatie moet worden besloten. Beton reparareren begint met de sanering van slecht, loszittend of aangetast beton, dat wordt uitgehakt tot achter de wapening, waarna deze wordt voorzien van een primerlaag. De wapening wordt op die manier tegen corrosie beschermd. Vervolgens wordt nieuw beton aangebracht, dat voldoende dekking geeft op de wapening. Voor grotere schades wordt spuitbeton ingezet. Wanneer sprake is van chloride geïnitieerde corrosie kan worden overgegaan op bijvoorbeeld kb-ondersteunde betonreparatie, een kathodische bescherming van de wapening in combinatie met een goede betonreparatie.
 

BETONCOATING EN BETONVERF

Freyssinet Oost gebruikt betoncoating en/of betonverf om beton te beschermen of te verfraaien. De indringing van schadelijke stoffen vanuit de lucht of vanuit een vloeistof in beton kan met een betoncoating worden verminderd. Een betonvloer coating wordt in meerdere lagen aangebracht en dringt slechts in geringe mate door tot in de ondergrond. De keuze voor een betoncoating is afhankelijk van de belasting waartegen u wil beschermen en van het uiterlijk van het betonnen oppervlak dat u wil bereiken. De betoncoatings zijn onderverdeeld naar de wijze waarop de uitharding plaatsvindt in fysisch drogende en chemisch uithardende systemen. Freyssinet Oost geeft deskundig advies en biedt een uitgebreid kleurenpallet om het beton na de renovatie te voorzien van een fraai aanzien.

Meer weten

Download het leaflet

Ik wil een afspraak